KEP je otevřeným dynamicky se rozvíjejícím profesním sdružením v oblasti evropského poradenství. Poradci sdružení v komoře jsou systémově certifikováni a každý člen komory se současně zavazuje k dodržování Etického kodexu. Vyžaduje si to nejen rozsah a hloubka potřebné kvalifikace poradce, ale také vysoká dynamika informačních zdrojů a schopnost poradce je aplikovat ve prospěch svých klientů při dodržení všech pravidel seriozního podnikání. Komora tím přispívá ke kultivaci podnikatelského prostředí a nabízí klientům možnost využít služeb poradce s ověřeným konow how. Absence takových hodnověrných informací o poradcích na trhu nás vede k rozhodnutí zpřístupnit informace o poradcích na našem webu v Registru evropských poradců.

Poradci zaměřují svou činnost na všechny typy klientů - fyzické i právnické subjekty z řad podnikatelské veřejnosti, sdružení z neziskové sféry, orgány místní správy a samosprávy či organizační složky státu, subjekty tuzemské i zahraniční. Kromě komplexního dotačního poradenství financování projektů z fondů EU se poradci sdružení v KEP zabývají poradenstvím strategickým, finančním, ekonomickým, marketingovým, organizačním a procesním, manažerským a oblastí vzdělávání. V případě vašeho konkrétního požadavku je komora schopna doporučit Vám kvalifikací odpovídající poradce.

KEP se trvale snaží rozšiřovat partnerství posilující spolupráci, adaptabilitu a konkurenceschopnost v Evropské unii.. Všechny novinky o činnosti KEP jsou průběžné aktualizovány na našem webu www.euporadce.cz. Máte-li však jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme.

Ing. Simona Bejčková
president KEP